Bölüm Hakkında

 

Programımızda; psikolojik bozuklukların incelenmesi, araştırılması, düzeltilmesi ve tedavisi, biyolojik ve tıbbi bilimlerle interdisipliner bağlantı içinde ele alınır. Psikolojik bozuklukların incelenmesinin temel bilimsel psikolojiye dayanmasının gerekliliği göz önünde bulundurulur. Doğa bilimleriyle aynı metodolojik zeminde araştırma yapan temel bilimsel psikoloji açısından, zihin sistemi  hangi prensiplere göre işliyorsa,  şartlara bağlı olarak yine aynı prensiplere göre bozulur. Bu yaklaşımla, Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü, zihin hastalıklarının bilimsel olarak anlaşılması ve tedavi edilmesi hedefine uygun bir psikoloji eğitimi yürütür.

 

 

Öğretim programının yanı sıra, Psikoloji Bölümünde öğrencilerin insanı anlamada farklı perspektifler kazanması için psikoloji ve ilgili alanlardan uzmanların katılımıyla konferanslar ve seminerler düzenlenir. Son iki yarıyılda, öğrenciler, ilgilendikleri konularla ilgili kurum ve kuruluşlarda alan çalışması yapar ve  mezuniyet sonrası uzmanlaşmayı isteyecekleri dallar ve sektörler konusunda direkt bilgi ve deneyim kazanır.

İster temel bilimsel akademik kariyerde ister uygulama alanındaki herhangi bir dalda olsun, psikologların, insan hakları ve sosyal sorumluluk açısından çok önemli görevler üstlendiğinin bilincinde olan Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü, öğrencilerin etik prensipleri benimsemiş psikologlar olarak mezun olmalarını vazgeçilmez koşul kabul ettiği için, “Psikolojinin Etik Prensipleri” dersi lisans programında yer alır.